Turneringspro.

Turneringsprogram 2020-2021

    Corona og COVID-19. De ord vil vi huske resten af vores liv, som vi vil huske et godt bridgespil. I klubben har vi forsøgt at minimere smittefaren specielt på store hold, så der ikke er så mange skift pr. gang.

    På alle borde vil der være hånddesinfektion. Der skal ”sprittes” , når man starter, og når man kommer til et nyt bord. Bemærk at  mindst 3 af de personer, der skal spille ved bordet skal være til stede, før der ”sprittes”.

Husk også: Host i ærmet og hold afstand. Du er velkommen til selv at medbringe visir eller mundbind.

Fælles.
    Parturneringen er inddelt i runder benævnt A, B, C osv.
Hver runde går normalt over 3 gange. Når en runde er slut, bliver der beregnet place-ringspoint. Før man begynder på en ny runde, vil der ske op- og nedrykning i hver række.
     Seedningen til runde A med indplacering i de forskellige rækker er baseret på parrets handicap.

Placeringspoint for par.
      Placeringspoint fungerer efter samme princip som sidste sæson, dvs. nr. 1 i A-rækken får flest, og så fortsætter det ellers ned ad med en forskel på 2 i rækken.
      Der vil være opslag på tavlerne om placeringspointtildelingen. Når den sidste runde er slut, lægges placeringspointene for de enkelte runder sammen, og man har så den ende-lige parplacering.
      Der vil blive uddelt præmier i alle rækker efter hver rundeafslutning, og selvfølgelig også for sæsonens samlede resultat.

Mandag eftermiddag kl. 13.
     I år vil vi spille i 3 rækker. A med 7 borde, B og C med 8 borde i hver.
     PAR-turneringen tilrettelægges med  5 eller 4 spil mod et andet par, og der spilles kun 20 spil pr. gang. Efter 3 gange har alle spillet en gang mod hinanden, og der tildeles placeringspoint. Derefter vil der være op- og nedrykning af 3 eller 4 par i hver række. Der er præmier til nr. 1 og nr. 2 i hver række. Når sæsonen er færdig, vil der også være præmier til de 6 par med flest placeringspoint. 

Omsat i praksis bebyder denne turneringsændring: Hvor man før mødte 7 andre par i hver række, så møder man kun 4 eller 5. Hvis man ser på grupperne, ville der før i samme areal være (6×2) = 12 skift, mod nu kun 3 eller 4.                               

Der vil være kaffepause efter 12 spil. For at mindske smittefaren mellem rækkerne og trængsel ved kaffemaskinerne vil man hente kaffe rækkevis. Første gang  A, B og C. Næste gang er rækkefølgen B, C og A og derefter C, A og B.
For at gøre ”kaffeventetiden” tålelig, vil der blive udleveret en bridgeopgave, der løses i pausen. Opgaven vil blive gennemgået, og først derefter spilles de sidste 8 spil. 

Omsat i praksis kræver det noget af os alle. Disciplin. Tålmodighed, hensynstagen og hjælpsomhed. Der bliver stillet rulleborde frem rækkevis til tomme kopper, så vi undgår køkkenrend.          

HOLD-turneringen afvikles i 3 rækker med 8 hold i hver række.  Holdsammensætningen sker efter placeringspoint efter runde C er afviklet. Der spilles 7 holdkampe, og der er præmier til nr. 1, 2, 3 og 4 i A- og B rækken. C-holdene spiller 6 holdkampe. Derfor spilles en særskilt parturnering, hvor der spilles mod egne holdmakkere. I C-rækken vil der være præmier til nr. 1, 2 og 3 og til bedste NS- og ØV par i den særskilte turnering.  Der vil ikke være undervisning, når der spilles hold. Til gengæld skal der spilles flere spil, og der hentes kaffe, når der er fri ved maskinerne (gerne under spillet).

Mandag aften kl. 19
Parturneringen gennemføres i 3 seedede rækker med 5,6,6 borde og op-/-nedrykning efter hver 3. turneringsdag. Par E  spilles over fire turneringsdage. Præmie til nr. et i A rækken og et og to i B og C rækken. A rækken møder hinanden en gang i hver turnering over tre dage. B og C rækken spiller 12 runder i hver turnering fordelt over tre dage og kommer derfor til at møde et enkelt par to gange.
De to sidste gange spilles top16 (enkeltmands)og de øvrige spiller Monrad i to rækker præmie til et i hver række.
Holdturneringen gennemføres i 4 seedede rækker  (seedningen foretages på grundlag af parturneringens placeringspoint efter 3 afdelinger). Holdturneringen med 3×4 og 1×6 (Monrad) med et oversidder hold (der spiller par turnering (tre hold)) i hver række spilles i 3 afdelinger med op-/ nedrykning (efter afslutning af en afdeling bliver der tilskrevet holdplaceringspoint). Efter hver afdeling er der i hver række præmie til det par, der har bedst multiscore og nr. et i oversidder rækken). Der afsluttes med præmier til de 3 hold med flest holdplaceringspoint.

Tirsdag formiddag kl.  9
Parturneringen: gennemføres i 2 seedede rækker med 7 og 6 borde og op-/-nedrykning efter hver 3. runde.
Holdturneringen: gennemføres i 2 seedede rækker. Der bliver 8 A-og  6 B hold med oversider hold der spiller par. Holdsammensætningen – der foretages af Ole vil ske efter afslutningen af parturneringens runde C3. Der vil blive udleveret præmier i hver række efter holdturneringens afslutning til nr. 1 og 2.

Tirsdag eftermiddag kl. 13

Der startes med 20-30 minutters undervisning.

Alle spiller parturnering i 7 sektioner a 3 gange. Der spilles i 1 række med 4 borde (A) og 2 rækker med 8 borde i hver (B og C). I A-rækken (4 borde) spilles 7 runder med 3 spil i runden. I B og C rækken spilles 5 runder med 4 spil i runden. Efter hver sektion har alle spillet en gang mod hinanden.

Efter hver sektion vil der være op- og nedrykning. I A rækken rykker 2 par ned i B. I B rækken rykker 2 par op i A og 4 par ned i C. I C rækken rykker 4 par op.

Der er præmier til nr. 1 i A rækken og til nr. 1 og nr. 9 i B og C rækken.

For at reducere kontakten mellem rækkerne og trængsel ved kaffemaskinerne bedes man fordele afhentningen af kaffe, således at A og B rækken så vidt muligt henter kaffe i mellemgangen (efter hhv. 3. og 2. runde, og C rækken på kaffemaskinen op mod køkkenet.

Holdturneringen afvikles i 3 rækker med 8 hold i A rækken og 6 hold i hhv. B og C rækken. Holdsammensætningen sker efter placeringspoint efter 3. sektion. Der spilles 7 holdkampe i A rækken og 5 i B og C rækken. Der er præmier til nr. 1, 2 og 3 i alle rækker.

Mens A rækken spiller de 2 sidste omgange hold, spiller holdene fra B og C en parturnering i 3 4-bords rækker. Der vil være præmie til nr. 1 i hver række.

Der tildeles placeringspoint efter hver sektion. Når sæsonen er slut, vil der være præmier til de 4 par, der har opnået flest placeringspoint.

Torsdag Eftermiddag kl. 13.

Indtil nytår spilles parturnering, som gennemføres i 3 seedede rækker med 5 borde hver.

Der vil være op- og nedrykning efter hver rundeafslutning. Der vil være præmie til nr. 1 i hver række efter hver rundeafslutning.

Efter nytår startes med holdturnering med syv runder i A og B med oversidder i B, der spiller særlig parturnering. Der vil være præmie i hver række efter holdturneringens afslutning.

Sæsonen sluttes med en parturnering over 4 runder.

Torsdag aften kl. 18.30.

Parturneringen gennemføres i 2 seedede 4-bords rækker. Der spilles 7 sektioner med 3 runder i hver sektion. Der vil være op- og nedrykning efter hver sektionsafslutning.

Der uddeles præmier til rækkevinderne i hver sektion og ved sæsonafslutning til de 2 par med flest placeringspointtildeling.

Holdturneringen gennemføres i 2 seedede rækker med 4 hold i hver række. Der spilles 2 sektioner á 3 kampe uden op- og nedrykning. Holdsammensætningen skal hvert par selv sørge for og rækkeinddelingen sker efter parrenes placeringspoint efter afslutning af parturneringens sektion D. Der uddeles præmier til nr. 1 og 2 i hver række.