Turneringspro.

Turneringsprogram 2019-2020

 

På de følgende sider kan du læse turneringsprogrammet på de forskellige spilletidspunkter.

Fælles for alle.

Parturneringen er inddelt i runder benævnt A, B, C osv.

Hver runde går normalt over 3 gange. Når en runde er slut, bliver der beregnet placeringspoint. Før man begynder på en ny runde, vil der ske op- og nedryk-ning af to par i hver række.

Seedningen til runde A med indplacering i forskellige rækker er baseret på parrets handicap.

Placeringspoint for par.

Placeringspoint fungerer efter samme princip som sidste sæson, dvs. nr. 1

i A-rækken får flest, og så fortsætter det ellers ned ad med en forskel på 2 i rækken.

Der vil være opslag på tavlen om placeringspointtildelingen på de enkelte spilletidspunkter. Når den sidste runde er slut, lægges placeringspointene for de enkelte runder sammen, og man har så den endelige parplacering.

Der vil blive uddelt præmier i alle rækker efter hver rundeafslutning, og selvfølgelig også for sæsonens samlede resultat.

Mandag eftermiddag.

Der indledes med lidt undervisning.

Parturneringen gennemføres i 6 seedede rækker med 4 borde i hver række.

Der spilles 7 runder med 3/4 omgange i hver. Der vil være op- og nedrykning efter hver rundeafslutning. Der er præmier til rækkevinderne i hver runde.

Ved sæsonens afslutning er der også præmier til nr. 1, 2, 3, 4, 5 og 6 efter placeringspoint.

Holdturneringen gennemføres i 4 seedede rækker. Der bliver 6 hold pr. række. Holdsammensætningen – der foretages af Rethe & K P – vil ske efter  parturneringens runde C3. Der er præmier til nr. 1, 2 og 3 i hver række efter holdturneringens afslutning.

Mandag aften (ændringer kan ske)


Parturneringen gennemføres i 4 seedede rækker med 4 borde i hver og op-/-nedrykning efter hver 3. runde.
De to sidste gange spilles top16 (enkeltmands)og de øvrige spiller Monrad 
Holdturneringen gennemføres i 3 seedede rækker (seedningen foretages på grundlag af parturneringens placeringspoint efter 3 afdelinger). Holdturneringen med 4×4 i hver række spilles i 3 afdelinger med op-/ nedrykning (efter afslutning af en afdeling bliver der tilskrevet holdplaceringspoint). Efter hver afdeling er der i hver række præmie til det par, der har bedst multiscore. Der er præmier til de 3 hold med flest holdplaceringspoint.

Tirsdag formiddag (ændringer kan ske)


Parturneringen gennemføres i 3 seedede rækker med 4,5,5 borde og op-/-nedrykning efter hver 3. runde.
Holdturneringen: gennemføres i 2 seedede rækker. Der bliver 8 A-, 6 B hold. 6B rækken vil spille parturnering 2 gange mens 8A gruppen færdiggøre holdturneringen.
Holdsammensætningen – der foretages af Ole vil ske efter afslutningen af parturneringens runde C3. Der vil blive udleveret præmier i hver række efter holdturneringens afslutning.

Tirsdag eftermiddag

Der startes med 20-30 minutters undervisning.

Parturneringen gennemføres i 4 seedede rækker med hhv. 5, 5, 4, 4 borde i hver.

Der spilles 8 runder med 3 omgange i hver. Der vil være op- og nedrykning efter hver rundeafslutning. Der er præmier til rækkevinderne i hver runde.

Holdturneringen gennemføres i 3 seedede rækker med 6 hold i hver. Seedningen foretages på grundlag af parturneringens placeringspoint efter 3 runder. Der vil være præmier til nr 1 og 2 i hver række efter holdturneringens afslutning.

Ved sæsonens afslutning vil der være præmier til nr. 1, 2, 3 og 4 efter placeringspoint.

Tirsdag aften.

Parturneringen gennemføres i 2 seedede rækker ved 4- hhv. 5 borde. Der spilles 6 sektioner med 3 runder i hver sektion. Der vil være op- og nedrykning efter hver sektionsafslutning.

Der uddeles præmier til rækkevinderne i hver sektion og ved sæsonafslutning til de 2 par med flest placeringspointtildeling.

Holdturneringen gennemføres i 2 seedede rækker med 4- hhv. 5 (måske 6) hold i hver række. Der spilles 2 sektioner á 3 kampe i A-rækken og 1 sektion á 4 (måske 5) kampe i B-rækken uden op- og nedrykning. Holdsammensætningen skal hvert par selv sørge for og rækkeinddelingen sker efter parrenes placeringspoint efter afslutning af parturneringens sektion C3. Der uddeles præmier til nr. 1 og 2 i hver række.

Særskilt parturnering gennemføres for B-rækken i forbindelse med A-holdets sidste kamp i sektion B. Der uddeles præmie til bedste par.

TOP16 / Parturnering. De 8 par med flest placeringspoint efter afslutning af sektion F spiller en TOP16 turnering (enkeltmandsturnering) over 3 runder. De øvrige par spiller en parturnering over 3 runder. Der tildeles præmier i begge rækker.

Ret til ændringer forbeholdes.

Torsdag Eftermiddag

Indtil nytår spilles parturnering, som gennemføres i 4 seedede rækker med 4 borde hver.

Der vil være op- og nedrykning efter hver rundeafslutning. Der vil være præmie til nr. 1 i hver række efter hver rundeafslutning.

Efter nytår startes med holdturnering med fem runder i A og B samt tre runder i C. C rækken spiller herefter en særskilt parturnering med to runder. Der vil være præmie i hver række efter holdturneringens afslutning.

Sæsonen sluttes med en parturnering over 4 runder.

Torsdag aften.

Parturneringen gennemføres i 2 seedede 4-bords rækker. Der spilles 7 sektioner med 3 runder i hver sektion. Der vil være op- og nedrykning efter hver sektionsafslutning.

Der uddeles præmier til rækkevinderne i hver sektion og ved sæsonafslutning til de 2 par med flest placeringspointtildeling.

.

Holdturneringen gennemføres i 2 seedede rækker med 4 hold i hver række. Der spilles 2 sektioner á 3 kampe uden op- og nedrykning. Holdsammensætningen skal hvert par selv sørge for og rækkeinddelingen sker efter parrenes placeringspoint efter afslutning af parturneringens sektion D. Der uddeles præmier til nr. 1 og 2 i hver række.

Enkeltmandsturnering.  Alle spiller enkeltmandsturnering over to aftner.