Turneringspro.

Turneringsprogram 2017-2018

Turneringsprogrammet for den kommende sæson kan ses på de følgende sider.

Fælles for alle.
Parturneringen er inddelt i runder benævnt A, B, C osv. Hver runde går over 3 gange. Når en runde er afsluttet vil der blive tilskrevet placeringspoint. Før man begynder på en ny runde, vil der ske op- og nedrykning af to par i hver række.
Seedningen til runde A med indplacering i forskellige rækker er baseret på parrets handicap.

Placeringspoint for par.
Placeringspoint fungerer efter samme princip som sidste sæson, dvs. nr. 1 i A-rækken får flest, og så fortsætter det ellers ned ad med en forskel på 2 i rækken.
Der vil være opslag på tavlen om placeringspointtildelingen  på de enkelte spilletidspunkter. Efter den sidste runde er afsluttet, lægges placeringspointene for de enkelte runder sammen, og man har så den endelige parplacering.
Der vil blive uddelt præmier i alle rækker efter hver rundeafslutning, og selvfølgelig også for sæsonens samlede resultat.

Mandag eftermiddag. (Indledes med lidt undervisning).

Parturneringen gennemføres i 6 seedede rækker med 4 borde i hver række. Der vil være op- og nedrykning efter hver rundeafslutning.
Holdturneringen gennemføres i 4 seedede rækker. Der bliver 6 A-, 6 B-, 6 C-  og 6 D-hold.
Holdsammensætningen – der foretages af Rethe & Svend Erik – vil ske efter afslutningen af partur-neringens runde C3. Der vil blive udleveret præmier i hver række efter holdturneringens afslutning.

Mandag aften (ændringer kan ske)
Parturneringen gennemføres i 3 seedede rækker med 5,4,4 borde i hver og op-/-nedrykning efter hver 3. runde.
Holdturneringen gennemføres i 3 seedede rækker (seedningen foretages på grundlag af parturneringens placeringspoint efter 3 afdelinger). Holdturneringen med 2×4 + 1×6 hold (der forsøges at skaffe et ekstra hold) i hver række spilles i 3 afdelinger med op-/ nedrykning (efter afslutning af en afdeling bliver der tilskrevet holdplaceringspoint). Efter hver afdeling er der i hver række præmie til det par, der har bedst multiscore. Der er præmier til de 3 hold med flest holdplaceringspoint. 6 holds rækken vil spille en Monrad turnering over 3 gange

Tirsdag formiddag (ændringer kan ske)
Parturneringen gennemføres i 3 seedede rækker med 5,5,4 borde og op-/-nedrykning efter hver 3. runde.
Holdturneringen:
Hvis der er tilslutning til hold, spilles der hold. Krav: 6 hold eller 10 hold max 5 runder, hvis 10 hold Monradturnering. Resten spiller par imens.

Tirsdag eftermiddag
Der er undervisning i ca. ¾ time.
Parturneringen gennemføres i 4 seedede rækker med 4 borde i hver.
Der spilles 7 runder med 3 omgange i hver. Der vil være op- og nedrykning efter hver rundeafslutning. Der er præmier til rækkevinderne i hver runde og ved sæsonens afslutning til nr. 1, 2 og 3 i placeringspointtildelingen. Der spilles en handicapturnering ved sæsonens afslutning.
Holdturneringen gennemføres i 2 seedede rækker med 8 hold i hver. Holdsammensætningen, der foretages af turneringslederen, vil ske efter parturneringens 3. runde. Der vil blive uddelt præmier til de tre bedste hold i hver række

Tirsdag aften.
Parturneringen gennemføres i 2 seedede 4-bordsrækker. Der spilles 7 runder med 3 omgange i hver runde. Der vil være op- og nedrykning efter hver rundeafslutning. Der er præmier til rækkevinderne i hver runde og ved sæsonafslutning til nr. 1, 2 og 3 i placeringspointtildelingen.
Holdturneringen gennemføres i 2 seedede rækker med 4 hold i hver. Der spilles 2 runder á 3 kampe uden op- og nedrykning. Holdsammensætningen skal hvert par selv sørge for og rækkeinddelingen sker efter parrenes placeringspoint efter afslutning af parturneringens runde C3. Der er præmier til rækkevinderne efter hver runde.
Der bliver tillige 2 spilleaftener med særskilte parhandicapturneringer med præmietildeling hver aften.

Torsdag eftermiddag.
Indtil årsskiftet spilles parturnering, som gennemføres i 3 seedede rækker med 5 borde i A og B rækken samt 4 borde i C rækken. Der vil være op- og nedrykning efter hver rundeafslutning. Der vil være præmie til nr. 1 i hver række efter hver rundeafslutning.
Holdturneringen spilles i det nye år. Der spilles med 6 hold i A-rækken, 4 hold i B-rækken og 4 hold i C-rækken. Holdsammensætningen er foretaget efter parrets handicap pr. 7.12.2017.
B- og C-holdene slutter med en særskilt parturnering over to gange. Sæsonen slutter på samme måde som vi begyndte med parturnering – dog kun med to runder.                                                  

Torsdag aften.
Parturneringen gennemføres i 2 seedede rækker med 4 borde i A-rækken og 5 borde i B-rækken. Der vil være op- og nedrykning efter hver rundeafslutning.
Holdturneringen gennemføres i 2 seedede rækker. Inddeling af rækker foretages efter opnåede placeringspoint efter runde D3 i parturneringen.
A-rækken spiller 2 runder alle mod alle i alt 6 aftener.
B-rækken spiller 1 runde alle mod alle i alt 4 aftener. Hvert hold skal spille parturnering mod deres holdmakkere én aften.
Hvert par skal finde nogle holdmakkere og skrive holdsammensætningen på en liste, der hænger på opslagstavlen under torsdag aften.
Der vil blive præmieroverrækkelser for sæsonens forskellige turneringer den sidste spilleaften.