Turneringspro.

Turneringsprogram 2022-2023

Fælles.

    Parturneringen er inddelt i runder benævnt A, B, C osv.

Hver runde går normalt over 3 gange. Når en runde er slut, bliver der beregnet placeringspoint. Før man begynder på en ny runde, vil der ske op- og nedrykning i hver række.

    Seedningen til runde A med indplacering i de forskellige rækker er baseret på parrets handicap.

Placeringspoint for par.

    Placeringspoint fungerer efter samme princip som sidste sæson, dvs. nr. 1 i A-rækken får flest, og så fortsætter det ellers ned ad med en forskel på 2 i rækken.

    Der vil være opslag på tavlerne om placeringspointtildelingen. Når den sidste runde er slut, lægges placeringspointene for parret  sammen, og man har så den endelige parplacering.

Mandag eftermiddag kl. 13. (2022-2023)

     Der indledes med lidt undervisning, når der spilles parturnering.               

     PAR-turneringen gennemføres i 5 seedede rækker (A, B, C, D og E) med 4 borde i A, B, C og D og 5 borde i E. (Sidstnævnte er af pladsgrunde placeret i midten af spillelokalet.)

Der spilles 6 runder med 3/4 omgange i hver. Der vil være op- og nedrykning efter hver rundeafslutning. Der er præmier til rækkevinderne i hver runde.

Ved sæsonens afslutning er der også præmier til nr. 1, 2, 3, 4, og 5 efter placeringspoint.

    HOLD-turneringen afvikles i 3 seedede rækker. A og B med 8 hold i hver og C med 6 hold. Holdsammensætningen (foretages af KP og Rethe) efter placeringspoint, når runde C er afviklet.

Der spilles 7 holdkampe i A og B, og der er præmier til nr. 1, 2, 3 og 4.  Der spilles 5 holdkampe i C. Der er præmier til nr. 1, 2 og 3. Derudover vil der være præmier til nr. 1 og 2 i den parturnering, der afvikles over 2 gange, medens A- og B-holdturneringen spilles færdig.

Der vil også være præmie til bedste N/S og bedste Ø/V i den særlige turnering for oversiddere i C-rækken, der afvikles over 5 gange.

PROGRAM MANDAG AFTEN 2022-2023

26 par (13 borde)

 

PAR: 7 runder. 

A-rækken med 5 borde og B og C med 4 borde. Op- og nedrykning af 2 hold efter hver runde, og spurtpræmier til nr. 1 i hver række.

Sidste runde spilles over 4 aftener.

Der tildeles efter hver runde placeringspoint

 

 

HOLD: Spillerne danner selv hold, som fordeles i rækkerne efter holdets handicapgennemsnit.

 

Der spilles i 2 rækker .

Række A (6  hold) spiller en turnering over 5 gange.

Række B (8 hold med oversidder) spiller Monrad over samme 5 spilleaftener.

Oversidder spiller en særskilt turnering mod egne holdkammerater.

Der er præmie til de 3 første i hver række.  Der er præmie til bedste N/S og bedste Ø/V i særskilt turnering.

Ved årets slutning kåres klubmesteren. Parret med flest placeringspoint, og der er præmie til de tre bedste par efter placeringspoint.

Ret til ændringer forbeholdes.

Tirsdag formiddag kl.  9 

Parturneringen: gennemføres i 3 seedede rækker med 5,4,4 borde og op-/-nedrykning efter hver 3. runde.
Der er præmier til rækkevinderne i hver runde.
Ved sæsonens afslutning er der også præmier til nr. 1, 2 og 3 efter placeringspoint.

Holdturneringen: gennemføres i en  Monrad holdturnering. Holdsammensætningen – der foretages af Ole vil ske efter afslutningen af parturneringens runde C3. Der vil blive udleveret præmie efter holdturneringens afslutning til nr. 1 og 2 samt nr. 7 og 8 og oversidder par turneringen nr. 1. N/S og Ø/V.

Tirsdag eftermiddag kl. 13 (2022-23)

Parturnering

Der startes med 20-30 minutters undervisning ved parturneringerne.
Der spilles i 5 seedede 4-bordsrækker (A, B, C, D og E). I alle rækker spilles i alt 7 runder parturnering (6
runder á 3 sektioner og 1 runde á 4 sektioner)
Efter hver runde vil der være op- og nedrykning.
Der er præmier efter hver runde til nr. 1 i hver række.

Placeringspoint

Alle par tildeles placeringspoint efter hver runde. Når sæsonen er slut, vil der være præmier til de 5 par,
der har opnået flest placeringspoint.

Holdturnering

Holdturneringen afvikles i 5 rækker ( A, B, C, D og E) med 4 hold i hver række.
Holdene sammensættes af TL efter 3 omgange parturnering.
Alle spiller 2 x 3 holdkampe – 1. omgang spilles i efteråret og 2. omgang i foråret . Der vil være op- og
nedrykning efter 1. omgang, men man bibeholder samme holdsammensætning gennem begge omgange.
Der vil være præmier til nr. 1 i hver række efter hver omgang.

 

Torsdag Eftermiddag kl. 13. (2022-2023)

Der spilles i alt fire parturneringer, fem borde i fire seedede rækker. Den første over tre runder, den anden over fire runder, og efter en holdturnering vil tredje parturnering spilles, også over fire runder. Den sidste parturnering spiller til slut, efter den sidste holdturnering, igen over tre runder.

Der vil være op- og nedrykning efter hver rundeafslutning. Der vil være præmie til nr. 1 i hver række efter hver rundeafslutning.

Der spilles to holdturneringer med fem hold over tre runder.

Der vil være 1. præmie i hver række efter hver rundeafslutning.

 

Torsdag aften kl. 19.00. (2022-2023)

Parturneringen gennemføres i 2 seedede 3-bords rækker. Der spilles 30 spil hver aften. Derudover spilles der også en parGG-turnering over 6 gange. I denne turnering spilles der 28 – og op til 32 spil pr. aften. Der spilles også en handicapGG-turnering over 2 gange. 

Der vil være op- og nedrykning. 

Holdturneringen afvikles over 5 gange med 32 spil. Der er fri holddannelse.

Der bliver afholdt enkeltmandsturnering TOP12, hvor de 12 spillere, som har optjent flest bronzepoint  torsdag aften spiller en enkeltmandsturnering over 33 spil, og øvrige spiller en parturnering.