Turneringspro.

Turneringsprogram 2023-2024

Fælles.

    Parturneringen er inddelt i runder benævnt A, B, C osv.

Hver runde går normalt over 3 gange. Når en runde er slut, bliver der beregnet placeringspoint. Før man begynder på en ny runde, vil der ske op- og nedrykning i hver række.

    Seedningen til runde A med indplacering i de forskellige rækker er baseret på parrets handicap.

Placeringspoint for par.

    Placeringspoint fungerer efter samme princip som sidste sæson, dvs. nr. 1 i A-rækken får flest, og så fortsætter det ellers ned ad med en forskel på 2 i rækken.

    Der vil være opslag på tavlerne om placeringspointtildelingen. Når den sidste runde er slut, lægges placeringspointene for parret  sammen, og man har så den endelige parplacering.

Mandag eftermiddag kl. 13. (2023-2024)

     Der indledes med lidt undervisning, når der spilles parturnering.               

     PAR-turneringen gennemføres i 5 seedede rækker (A, B, C, D og E) med 4 borde i A, B, C og D og 5 borde i E. (Sidstnævnte er af pladsgrunde placeret i midten af spillelokalet.)

Der spilles 6 runder med 3 (2) omgange i hver. Der vil være op- og nedrykning efter hver rundeafslutning. Der er præmier til rækkevinderne i hver runde.

Ved sæsonens afslutning er der også præmier til nr. 1, 2, 3, 4, og 5 efter placeringspoint.

    HOLD-turneringen afvikles i 4 seedede rækker. A, B og C med 6 hold i hver og D med 3 (4) hold. Holdsammensætningen (foretages af KP og Rethe) efter handicap.

Der spilles 10 holdkampe i A, B og C. Der er præmier til nr. 1, 2, og 3. Der spilles 4 (6) holdkampe i D. Der er præmier til nr. 1 og 2. Derudover vil der være præmier i den parturnering, der afvikles, medens holdturneringen spilles færdig i de øvrige rækker.

 

PROGRAM MANDAG AFTEN 2023-2024

24 par (12 borde)

27 spilleaftener

PAR:

7 runder á 3 sektioner.

 

3 firebords rækker. Op- og nedrykning af 2 hold efter hver runde, og spurtpræmier til nr. 1 i hver række.

Der tildeles efter hver runde placeringspoint

 

Ved årets slutning kåres klubmesteren som er parret med flest placeringspoint, og der er præmie til de tre bedste par efter placeringspoint.

 

HOLD:

3 rækker á 4 hold. Sammensættes delvis frivilligt. Nærmere følger.

Spilles over 2 runder med 3 kampe i hver. Point overføres fra runde 1 til 2.

Efter holdturneringen præmier til nr. 1 og 2 i hver række.

Vinder af række A er klubmester i hold.

Ret til ændringer forbeholdes.

Anders

 

Tirsdag formiddag kl.  9 

Parturneringen: gennemføres i tre fire bords seedede rækker  og op-/-nedrykning efter hver tredje eller fjerde runde.
Der er præmier til rækkevinderne i hver runde.
Ved sæsonens afslutning er der også præmier til nr. 1, 2 og 3 efter placeringspoint.

Holdturneringen: gennemføres i en  Monrad holdturnering. Holdsammensætningen – der foretages af Ole vil ske efter afslutningen af parturneringens runde C3. Der vil blive udleveret præmie efter holdturneringens afslutning til nr. 1 og 2 samt nr. 7 og 8.

Tirsdag eftermiddag kl. 13 (2023-2024)

Parturnering

Der spilles i 5 seedede 4-bordsrækker (A, B, C, D og E). I alle rækker spilles i alt 7 runder parturnering, hvoraf 5 runder (A-B-C-D-E) starter med 20-30 min. undervisning. I runderne X og Y er der ingen undervisning – til gengæld spilles der 28 spil i hver sektion.

Der spilles 6 runder á 3 sektioner og 1 runde á 4 sektioner.

Efter hver runde vil der være op- og nedrykning. 

Der er præmier til nr. 1 i hver række.

Alle par tildeles placeringspoint efter hver runde. Når sæsonen er slut, vil der være præmier til de 5 par, der har opnået flest placeringspoint.

Holdturnering

Holdturneringen afvikles i 5 rækker ( A, B, C og D og E)  med 4 hold i hver række.

Holdene sammensættes efter handicap efter 3 runder parturnering.

Alle rækkerne spiller 2 x 3 holdkampe – 1. omgang startes før jul, og 2. omgang efter vinterferien. Der vil være op- og nedrykning efter 1. omgang, men man bibeholder samme holdsammensætning gennem begge omgange.

Der vil være præmier til nr. 1 i hver række efter hver omgang.

 

Torsdag Eftermiddag kl. 13. (2023-2024)

Der spilles i alt fire parturneringer i fire rækker. De tre første med tre runder og den sidste med fire runder, Der vil være op- og ned rykning efter hver turnering. Der vil være præmie til nr. Et i hver række.

Der spilles to holdturneringer i fem rækker med fire hold og med op og nedrykning efter første runde. Der er præmie til nummer et i hver række.

Turneringsleder sammensætter hold efter handicap. Holdene er ens i begge turneringer.

 

Torsdag aften kl. 19.00. (2023-2024)

Parturneringen gennemføres i 2 seedede 3-bords rækker. Der spilles 30 spil hver aften. Derudover spilles der også to gange en parGG-turnering over 6 gange. I denne turnering spilles der 28 – og op til 32 spil pr. aften.  

Der vil være op- og nedrykning. 

Holdturneringen afvikles over 5 gange med 32 spil. Der er fri holddannelse.