Turneringspro.

Turneringsprogram 2021-2022

Fælles.

Parturneringen er inddelt i runder benævnt A, B, C osv.

Hver runde går normalt over 3 gange. Når en runde er slut, bliver der beregnet placeringspoint. Før man begynder på en ny runde, vil der ske op- og nedrykning i hver række.

Seedningen til runde A med indplacering i de forskellige rækker er baseret på parrets handicap.

Placeringspoint for par.

Placeringspoint fungerer efter samme princip som sidste sæson, dvs. nr. 1 i A-rækken får flest, og så fortsætter det ellers ned ad med en forskel på 2 i rækken.

Der vil være opslag på tavlerne om placeringspointtildelingen. Når den sidste runde er slut, lægges placeringspointene for de enkelte runder sammen, og man har så den ende-lige parplacering.

Der vil blive uddelt præmier i alle rækker efter hver rundeafslutning, og selvfølgelig også for sæsonens samlede resultat.

Mandag eftermiddag kl. 13. (2021-2022)

Der indledes med lidt undervisning.

Parturneringen gennemføres i 5 seedede rækker (A, B, C, D og E) med 4 borde i hver.

Der spilles 6 runder med 3/4 omgange i hver. Der vil være op- og nedrykning efter hver rundeafslutning. Der er præmier til rækkevinderne i hver runde.

Ved sæsonens afslutning er der også præmier til nr. 1, 2, 3, 4, og 5 efter placeringspoint.

HOLD-turneringen afvikles i 3 seedede rækker. A med 8 hold, B og C med 6 hold i hver række. Holdsammensætningen (foretages af Rethe og KP) sker efter placeringspoint efter runde C er afviklet.

Der spilles 7 holdkampe i A, og der er præmier til nr.1, 2, 3 og 4. Der spilles 5 holdkampe i B og C. Der er præmier til nr. 1, 2 og 3. Derudover vil der være præmier til nr. 1 i hver række i den særskilte parturnering, der afvikles over 2 gange, da A-rækken spiller 7 kampe.

Mandag aften kl. 19. (2021-22). 26 par (13 borde)

PAR: 7 runder. 

A-rækken med 5 borde og B og C med 4 borde. Op- og nedrykning efter hver runde, og præmier til nr. 1 i hver række. Ved sæsonens afslutning er der præmier til nr. 1, 2 og 3 efter placeringspoint.

HOLD: 6 runder.

A og B med 4 hold i hver række. Turneringen spilles over 2 gange med overførsel af point. Til slut er der præmer til nr. 1 og nr. 2.

Række C spiller med 6 hold. Til slut er der præmier til nr. 1 og 2. Når man møder hold 6, spilles en særskilt turnering over 5 gange mod holdkammeraterne. Der er præmier til bedste NS og ØV. 

Den sidste gang A og B spiller hold, spiller C en særskilt parturnering. Der er præmier til nr. 1.   

Tirsdag formiddag kl.  9 (2021-22)

(ændringer kan ske)
Parturneringen: gennemføres i 3 seedede rækker med 5 borde og op-/-nedrykning efter hver 3. runde.
Holdturneringen: gennemføres i 2 seedede rækker med 6 runder Monrad. Den ene række med oversider hold der spiller par. Holdsammensætningen – der foretages af Ole vil ske efter afslutningen af parturneringens runde C3. Der vil blive udleveret præmier i hver række efter holdturneringens afslutning til nr. 1 og 2 og oversidder par turneringen nr. 1. N/S og Ø/V.

Tirsdag eftermiddag kl. 13 (21-22)

Der startes med ca. 20 minutters opgaver/undervisning.

Parturnering

Der spilles parturnering for alle i 7 sektioner á 3 runder. Der spilles i fire 4-bordsrækker (A, B, C, D) og en 5-bordsrække (E). Indplacering i rækkerne foregår efter parrets handicap.

Efter hver sektion vil der være op- og nedrykning mellem rækkerne, og der er præmier til nr. 1 i alle rækker.

Placeringspoint

Der tildeles placeringspoint efter hver sektion i parturneringen. Når sæsonen er slut, vil der være præmier til de 5 par, der har opnået flest placeringspoint.

Holdturnering

Efter 3 sektioner parturnering spilles der holdturnering i 3 rækker. Holdsammensætningen sker efter placeringspoint.

I A- og B-rækken er der 8 hold i hver række. Der spilles 7 holdkampe med præmier til nr. 1, 2, 3 og 4 i begge rækker.

I C-rækken er der 5 hold, som spiller 4 holdkampe. Oversidderne spiller en særlig turnering. I holdturneringen er der præmier til nr. 1 og 2, og i den særlige turnering til nr. 1 i hhv. N/S og Ø/V.

Mens A- og B-rækken spiller de 2 sidste omgange hold, spiller C-rækken en parturnering over 2 omgange med præmie til nr. 1.

Torsdag Eftermiddag kl. 13. (2021-22)

Indtil nytår spilles parturnering, som gennemføres i 3 seedede rækker med 5 borde hver.

Der vil være op- og nedrykning efter hver rundeafslutning. Der vil være præmie til nr. 1 i hver række efter hver rundeafslutning.

Efter nytår startes med holdturnering med syv runder i A og B med oversidder i B, der spiller særlig parturnering. Der vil være præmie i hver række efter holdturneringens afslutning.

Sæsonen sluttes med en parturnering over 4 runder.

Torsdag aften kl. 19.00. (2021-2022)

Parturneringen gennemføres i 2 seedede 4-bords rækker. Der spilles 6 sektioner med 3 runder i hver sektion. Der vil være op- og nedrykning efter hver sektionsafslutning.

Der uddeles præmier til rækkevinderne i hver sektion og ved sæsonafslutning til de 2 par med flest placeringspoint.

Holdturneringen gennemføres i 2 seedede rækker med 4 hold i hver række. Der spilles 2 sektioner á 3 kampe uden op- og nedrykning. Holdsammensætningen skal hvert par selv sørge for og rækkeinddelingen sker efter parrenes placeringspoint efter afslutning af parturneringens sektion D. Der uddeles præmier til nr. 1 og 2 i hver række.

Der bliver afholdt enkeltmandsturnering i 2 seedede rækker. Præmie til nr. 1 i hver række.

Der bliver afholdt en handicapturnering i to rækker. Præmie til de par der forbedrer deres handicap mest.