Turneringspro.

Turneringsprogram 2018-2019

Nedenfor kan du læse turneringsprogrammet på de forskellige spilletidspunkter.

Fælles for alle.

Parturneringen er inddelt i runder benævnt A, B, C osv.

Hver runde går over 3 gange. Når en runde er slut, bliver der beregnet place-ringspoint. Før man begynder på en ny runde, vil der ske op- og nedrykning af to par i hver række.

Seedningen til runde A med indplacering i forskellige rækker er baseret på parrets handicap.

Placeringspoint for par.

Placeringspoint fungerer efter samme princip som sidste sæson, dvs. nr. 1

i A-rækken får flest, og så fortsætter det ellers ned ad med en forskel på 2 i rækken.

Der vil være opslag på tavlen om placeringspointtildelingen  på de enkelte spilletidspunkter. Når den sidste runde er slut, lægges placeringspointene for de enkelte runder sammen, og man har så den endelige parplacering.

Der vil blive uddelt præmier i alle rækker efter hver rundeafslutning, og selvfølgelig også for sæsonens samlede resultat.

Mandag eftermiddag.

Der indledes med lidt undervisning.

Parturneringen gennemføres i 6 seedede rækker med 4 borde i hver række.

Der spilles 7 runder med 3/4 omgange i hver. Der vil være op- og nedrykning efter hver rundeafslutning. Der er præmier til rækkevinderne i hver runde.

Ved sæsonens afslutning er der også præmier til nr. 1, 2, 3, 4, 5 og 6 efter placeringspoint.

Holdturneringen gennemføres i 4 seedede rækker. Der bliver 6 hold pr. række. Holdsammensætningen – der foretages af Rethe & K P – vil ske efter  parturneringens runde C3. Der er præmier til nr. 1, 2 og 3 i hver række efter holdturneringens afslutning.

 

Mandag aften (ændringer kan ske)

Parturneringen gennemføres i 3 seedede rækker med 5,4,4 borde i hver og op-/-nedrykning efter hver 3. runde.
De to sidste gange spilles top16 (enkeltmands)og de øvrige spiller Monrad

Holdturneringen gennemføres i 3 seedede rækker (seedningen foretages på grundlag af parturneringens placeringspoint efter 3 afdelinger). Holdturneringen med 2×4 + 1×6 hold (oversiddende hold spiller par) i hver række spilles i 3 afdelinger med op-/ nedrykning (efter afslutning af en afdeling bliver der tilskrevet holdplaceringspoint). Efter hver afdeling er der i hver række præmie til det par, der har bedst multiscore. Der er præmier til de 3 hold med flest holdplaceringspoint. 6 holds rækken vil spille en Monrad turnering over 3 gange.

Tirsdag formiddag (ændringer kan ske)
Parturneringen gennemføres i 3 seedede rækker med 5,5,4 borde og op-/-nedrykning efter hver 3. runde.
Holdturneringen: Hvis der er tilslutning til hold, spilles der hold.

Krav: 6 hold eller 10 hold max 5 runder, hvis 10 hold Monradturnering.

Resten spiller par eventuelt Monrad imens.

Tirsdag eftermiddag.

Der er undervisning i ca. 3/4 time.

Parturneringen gennemføres i 4 seedede rækker med 4 borde i hver.

Der spilles 7 runder med 3 omgange i hver. Der vil være op- og nedrykning efter hver rundeafslutning. Der er præmier til rækkevinderne i hver runde og

ved sæsonens afslutning  til nr. 1, 2, 3 og 4 i placeringspointtildelingen. Der spilles en handicapturnering ved sæsonens afslutning i 2 rækker. Der er præmier til Nord-Syd nr. 1 og 2 og Øst-Vest nr. 1 og 2 i hver række.

Holdturneringen gennemføres i 2 seedede rækker med 8 hold i hver.  Holdsammensætningen, der foretages af turneringslederen, vil ske efter parturneringens 4. runde. Der vil blive uddelt præmier til de to bedste hold i hver række.

Tirsdag aften.

Sæsonen indledes med en opvarmningsparturnering (alle mod alle) over 2 aftener. Der uddeles præmier til nr.1.

Parturneringen gennemføres i 2 seedede 4-bordsrækker. Der spilles 7 runder med 3 omgange i hver runde. Der vil være op- og nedrykning efter hver rundeafslutning. Der uddeles præmier til rækkevinderne i hver runde og ved sæsonafslutning til nr. 1, og 2 i placeringspointtildelingen.

Holdturneringen gennemføres i 2 seedede rækker med 4 hold i hver. Der spilles 2 runder á 3 kampe uden op- og nedrykning. Holdsammensætningen skal hvert par selv sørge for og rækkeinddelingen sker efter parrenes placeringspoint efter afslutning af parturneringens runde C3. Der uddeles præmier til nr. 1 og 2 i hver række.

Ret til ændringer forbeholdes.

Torsdag eftermiddag. 

Indtil årsskiftet spilles parturnering, som gennemføres i 3 seedede rækker med 5 borde i A – og B rækken samt 4 borde i C rækken. Der vil være op- og nedrykning efter rundeafslutning. Der vil være præmier til nr. 1 i hver række efter rundeafslutning.

Efter nytår startes med holdturnering med fem runder i A og 3 runder i B og C.

B og C spiller en særskilt parturnering med to runder. Der vil være præmier i hver række efter holdturneringens afslutning.

Sæsonen afsluttes med en parturnering over fire runder.

Torsdag aften.

Parturneringen gennemføres i 2 seedede rækker med 5 borde i hver.

Der vil være op- og nedrykning efter hver rundeafslutning.

Der spilles også en Monradturnering før jul, og en gang i det nye år en handicapturnering.

Holdturneringen gennemføres i 2 seedede rækker. En A-række med 6 hold og en B-række med 4 hold.

A-rækken spiller alle mod alle i alt 5 aftner.

B-rækken spiller alle mod alle i alt 3 aftner. Når A-rækken spiller deres holdturnering færdig, spilles der en særskilt parturnering.

Hvert par skal finde nogle holdmakkere og skrive holdsammensætningen på den liste, der hænger på opslagstavlen under torsdag aften. Inddeling af rækker foretages efter opnåede placeringspoint efter runde C3.

Der vil blive præmieroverrækkelser for sæsonens forskellige turneringer den sidste spilleaften.