Tirsdag eftermiddag

Placeringspoints 2018-19 tirsdag eftermiddag
Navn Runde
a b c d  e  f g i alt
1 Alice og Niels Dahl 39 39 39 117
2 Margit Grove – Holger B Nielsen 37 37 31 105
3 Henry Jensen-Peter Jespersen 33 35 33 101
4 Ingrid og Andreas Lohmann 35 33 27 95
5 Mie og Chr. Johannsen 29 29 37 95
6  Erik Helsinghoff – Jes Günther 27 29 35 91
7 Karen og Helge Søgaard 31 31 25 87
8 Inge Dahlstrup Lund – Vibeke Terp-Hansen 31 27 27 85
9 Kirsten Midtgaard – Karin Laue 23 31 29 83
10 Bodil Winther – Bolette Johansen 25 27 31 83
11 Jette Rasch – Jonna Høj 29 25 23 77
12 Orla Jørgensen – Poul Linnet 21 25 29 75
13 Inger Hartmann – Dagny Beier 27 21 25 73
14 Henry Ibsen – Ove Gubi 25 17 23 65
15 Rut og Thorkild Fink 21 23 19 63
16 Inge Marie Jørgensen – Bodil Ludvigsen 23 19 21 63
17 Ruth Sahl – Benthe Madsen 17 21 21 59
18 Eva og Christian Henriksen 15 23 17 55
19 Niels Kjempff – Erik Hansen 17 19 19 55
20 Birgit Günther – Vibeke Ullerichs 19 17 17 53
21 Christine Thomsen – Ulla Villumsen 19 13 15 47
22 Else Marie Westergaard – Bent Brink 15 15 11 41
23 Günther Behrens – Norbert Ottens 9 11 15 35
24 Gunhild Lund – Helga Mastrup 9 15 9 33
25 Inge Nielsen – Irene Asmussen 11 9 13 33
26 Lene Thomsen – Karen Steffensen 7 13 13 33
27 Esther Horn – Gert Horn 13 10 9 32
28 Lissi Wager – Ingrid Nissen 13 10 5 28
29 Ilse Damgaard – Lise Callesen 11 5 1 17
30 Dorothea Lembke-Jensen – Mary Blenner 5 7 3 15
31 Jytte Rønne – Bitten Finderup 1 3 11 15
32 Kirsten Møller Sørensen – Anne Cathrine Hansen 3 1 7 11