Tirsdag formiddag

. . Runde
. Navn 1 2 3 4 5 i alt
1 Gerda Loff  – Annelise Dahl 33 37 70
2 Bjarne Holst – Laila Nielsen 27 39 66
3 Mona Nissen  – Tove Christensen 37 27 64
4 Leif Østergaard Nielsen – Birgitte Rønholt Staal 31 33 64
5 Heidi Eirdorf  – Eigil Riber 39 23 62
6 Erik Evald  – Willy Eltved 35 25 60
7 Helmuth Machmüller- Lilian Machmüller 29 31 60
8 Preben Nissen – Poul Johansen 25 35 60
9 Helge Søgaard – Ole Nielsen 27 29 56
10 Leif Frederiksen- Kjeld Bomm 29 21 50
11 Helga R Nielsen – Margit Hansen 25 23 48
12 Margit Bladt  – Else Holm-Pedersen 21 27 48
13 Ellen N. Christensen – Mona Holm 19 29 48
14 Harald Nielsen  – Arne Broberg Kristiansen 23 21 44
15 Truels Beier – Esther Skytte Jørgensen 19 25 44
16 Lise Hoeck – Marianne Jørgensen 21 15 36
17 Jette Bang – Erling Bang 17 19 36
18 Flemming Nissen- Peter Hanquist 23 11 34
19 Birgit Brøns – Anne Marie Jessen 17 17 34
20 Margit Andersen – Mona Petersen 11 19 30
21 Lena Remmer Lund – Anne Marie Damgård 15 13 28
22 Thorkil Christiansen – Sven Larsen 11 15 26
23 Jonna Kehlet – Ron Ruston 15 9 24
24 Henry Ibsen – Inge Nielsen 13 11 24
25 Gerda Hinrichsen – Kirsten Midtgård 13 5 18
26 Bente Collin Rasmussen – Bent Rasmussen 5 13 18
27 Knud Lange – Erling Andersen 1 17 18
28 Ruth Elisabeth Andersen – Ellen Nielsen 9 1 10
29 Ulla Hasberg  – Preben Damgaard Hansen 7 3 10
30 Karin Buchholdt – Jytte Nissen 3 7 10