Tirsdag formiddag

. . Runde
. Navn 1 2 3 4 i alt
1 Leif Østergaard Nielsen – Birgitte Rønholt Staal 29 30 31 29 119
2 Arne Broberg Kristiansen – Harald Nielsen 21 30 29 31 111
3 Erik Evald – Ole Nielsen 31 25 27 25 108
4 Gerda Loff – Annelise Dahl 27 23 20 23 93
5 Leif Frederiksen – Kjeld Bomm 19 21 25 27 92
6 Helmuth Machmüller – Lilian Machmüller 25 19 23 23 90
7 Mona Nissen – Tove Christensen 23 27 20 17 87
8 Ellen N. Christensen – Mona Holm 15 23 23 19 80
9 Margit Andersen – Mona Petersen 23 21 17 17 78
10 Lena Remmer Lund – Lissi Wager 21 17 19 19 76
11 Preben Nissen – Poul Johansen 17 15 21 21 74
12 Thorkild Christiansen- Vibeke Svendsen 11 15 17 21 64
13 Laila Nielsen – Gudrun Philipsen 17 19 13 13 62
14 Flemming Nissen – Peter Hanquist 13 17 11 15 56
15 Jette Bang – Erling Bang 19 13 9 13 54
16 Lise Hoeck – Marianne Jørgensen 11 13 15 15 54
17 Asta Andresen – Esther Skytte Jørgensen 9 11 15 11 46
18 Erling Andersen – Ruth Elisabeth Andersen 15 11 5 11 42
19 Henry Ibsen – Inge Nielsen 13 9 9 7 38
20 Karin Buchholdt – Jytte Nissen 3 9 13 9 34
21 Knud Lange – Ellen Nielsen 1 7 11 5 24
22 Jonna Kehlet – Ron Ruston 9 5 1 9 24
23 Niels Kjempff – Preben Damgaard Hansen 7 1 7 3 18
24 Jan Agergaard – Jette Egelund Petersen 5 3 3 1 12