Bestyrelsen

 
 Formand: joern  Jørn Jeppesen m@il
m@il-arbejde

74 62 51 21

74 37 33 14 (arbejde)

61 20 43 15 (mobil)

 Næstformand Jes Jes S. Brabrand m@il

74 63 08 84

21 44 59 14

Sekretær: ingereybye Inger Eybye m@il

23 41 16 62

Kasserer og Mesterpoinansvarlig: Rethe Rethe Dahlstrup m@i

23 34 85 62

Indkøbsansvarlig: svend Svend Rasmussen m@il

24 45 19 04

Anders Sørensen m@il

21 62 71 50

Bente Evald m@il

28 73 64 22

axel Axel A. Petersen m@il

74 62 62 54

40 16 75 62

birgitbroens Birgit Brøns m@il

23 83 83 19

Andre udvalg

 
Webmaster Anne Louise Erholt m@il26 18 79 14
Klubleder mandag aften og tirsdag formiddag Ole Nielsen m@il

61 76 05 89

Klubleder torsdag eftermiddag Iver Struck og Erik Evald  m@il

24 29 16 61 og

30 22 49 79

Ældresagen onsdag formiddag Eva Johansen 24 66 44 13
Formand for kortblanderne Ann Posselt 61 39 16 17
Undervisningsudvalg: Kalr Peder Larsen

Bente Evald

Ole Nielsen

Niels Dahl

Jens Carsten Sindholt

Jørn Jeppesen

Revisor: Kirsten Gubi 74 66 25 79
Revisor suppleant: Leif Østergaard Nielsen
Alt mulig mand: Søren Dahl 40 25 24 67
Blomsterpige: Alice Dahl