Tirsdag formiddag

TIRSDAG KL. 09.00
AnneLlise Kjær 20318982
Annelise Strange 74623374
Bente Evald 28736422
Dagny Beier 25388922/21601966
Erik Evald 30224979
Margit Bladt 25601781
Margit Grove 24205721
Niels Kjempff 24230229
Tove Schultz 74613653/60817507
Willy Eltved 22315188