skolebridge

For en del år siden blev der i AABC forsøgt at lave undervisning for juniorer. På trods af spændende gæsteundervisere som f.eks. Dennis og Majka Bilde viste det sig imidlertid meget svært at tiltrække et tilstrækkeligt antal kursister, så projektet til sidst måtte lukkes.

Med den nye folkeskolereform er der nu åbnet mulighed for at tilbyde bridge som valgfag og DBf satser kraftigt på at synliggøre bridgen blandt de unge. Hertil kommer dannelsen af foreningen Dansk Skolebridge, hvor specielt Morten Bilde er den store drivkraft. Måske har I på TV2 allerede set indslag fra et af de mange nystartede skolebridgekurser.

AABC´s skolebridgeudvalg (Uffe Leisner, Jes Brabrand og K. P. Larsen) har i november haft besøg af Morten og det er blevet besluttet at slå endnu et slag for skolebridgen i byen.

Aabenraa Friskole er med på ideen, så i januar 2017 gennemfører AABC et introduktionskursus over fire 2-timers lektioner med ikke mindre end 44 elever fra skolens 6. og 7. klasser. Hvis den fornødne interesse er tilstede, afsluttes der med en ”rigtig” turnering i Bridgecentret i februar, hvorefter forløbet evalueres med henblik på eventuelle videre tiltag.

Fra DBf´s skolebridgefolder

Vi glæder os i udvalget meget til forsøget og håber på, at det går godt. Det er imidlertid Mortens Bilde kraftige anbefaling, at der i startfasen er så mange hjælpere tilstede, at der kan være én erfaren bridge-spiller ved hvert bord. Med ikke mindre end 11 borde mangler vi pt. ca. 7 ekstra, så har man lyst til at medvirke, må man endelig kontakte undertegnede.

Karl Peder

(74 63 21 73; karl.peder.larsen@skolekom.dk)

09.01.2017

Så er undervisningen i skolebridge på Aabenraa Friskole kommet i gang. Under kyndig ledelse af Morten Bilde og 10 særdeles kompetente medhjælpere tog de godt 40 elever mandag morgen i de to første timer deres første – måske lidt famlende – skridt ind i bridgens herlige verden.

Der blev lyttet intenst til de ret få instruktioner, hvorefter der blev spillet kort. Resultaterne blev ikke ret meget ens ved de 10 borde, men det gør det jo næsten heller aldrig, når det går løs ”for alvor”. Et ganske pænt antal elever havde efter få spil god forståelse for den rare fornemmelse af at få mange stik; resul-tattavlen blev studeret grundigt og i hvert fald ved ”mit” bord” blev der uddelt et antal high-fives under-vejs.

Det var vigtigt, at eleverne meget hurtigt fik kort i hænderne og ikke al for megen teori og allerede efter kun tre spil ytrede en af spillerne, at ” det skulle vi spille hver dag”. Det går skolen dog næppe med til, men det skal blive spændende at se, hvorledes interessen udvikler sig over de næste tre gange.

KP

EN RIGTIG FIN ARTIKEL FRA LOKALAVISEN

Hjernegymnastik har gode kort på hånden

Elever på Aabenraa Friskole har brugt tid på at lære at spille bridge. Det er godt for både hjerneceller og sociale relationer

AF BETINA SKJØNNEMAND

De fleste kender skoleskak, men også bridgespillet forsøger nu at vinde de unge skoleelevers gunst.

Således har ti frivillige fra Aabenraa Bridgecenter brugt fire formiddage på Aabenraa Friskole for at lære eleverne i 6. og 7. årgang at spille bridge.

“Vi har jo forsøgt at lokke unge mennesker ned i centeret til os, hvor vi spiller bridge. Men det er ligesom løbet lidt ud i sandet, og det er ikke lykkedes for os. Så må vi jo komme til dem,” forklarer K. P. Larsen, der er bestyrelsesmedlem i Aabenraa Bridgecenter.

Bridgespillerne håber selvfølgelig, at undervisningen giver nogle af de unge blod på tanden til at tage springet og begynde at spille bridge.

Der er dog lidt forskellige mening blandt eleverne.

Både Viktor Skjønnemann og Mads Fynsk synes, at det har været sjovt at lære at spille bridge.

“Det er et sjovt spil. Og de har været rigtig gode til at lære os det. Det med, at der har været en til at hjælpe ved hvert bord hele tiden, det har været rigtig godt,” konstaterer Mads Fynsk, der ikke er afvisende for, at han godt kunne finde på at melde sig til bridge.

Viktor er dog lidt mere tilbageholdende.

“Arrhh. Jeg ved ikke. Det er da rigtig sjovt, men jeg har nok ikke tid. Jeg spiller nemlig fodbold, “ lyder det.

Skoleleder på Aabenraa Friskole, Werner Sternberg, er begejstret for tiltaget.

“Eleverne får brugt deres logiske sans, samtidig med at der er en masse sociale relationer i det. Så det er rigtig godt. Og så siger vi jo aldrig nej til, at der kommer hele ti undervisere ekstra til at undervise vores børn,” forklarer han.

Bridgeforløbet på Aabenraa Friskole slutter i morgen, onsdag, hvor eleverne skal spille afslutningsturnering i bridgecenteret i Aabenraa.

Bridge

Kortspillet er mindst 3000 år gammelt.

Spillet blev opfundet af amerikaneren Vanderbilt på et krydstogt.

Bridge er siden blevet kaldt det mest geniale spil, menneskehjernen har udtænkt. Bridge udfordrer på områder som fantasi, logisk sans, etik, psykologi, samarbejdsevne og selvdisciplin.

Bridgens grundidé: To faste par dyster mod hinanden, og man er altid makker med spilleren over for sig selv. Spillerne benævnes efter verdenshjørnerne.